De behandeling

Stappen in een behandeling
1

Eerste consult
Eerste consult
Tijdens het eerste consult wordt na een gesprek en een kort klinisch onderzoek een advies gegeven over de behandelnoodzaak. Tijdens dit bezoek komen ook uitvoerig uw wensen aan bod en kan alvast een schatting van de behandelkosten worden gemaakt. Een verwijsbrief van de tandarts is niet noodzakelijk, het hebben van een vaste tandarts wel. De kosten van een eerste consult bedragen €22,16. Alle orthodontische kosten worden niet standaard vergoed door de basisverzekering. Dit geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen. Het is raadzaam om voor de afspraak uit te zoeken hoe u precies verzekerd bent. Indien u nog niet aanvullend verzekerd bent, maar wel bent doorverwezen door uw tandarts, raden wij u aan om toch een afspraak te maken voor een eerste consult. Zo kunnen wij u adviseren en in uitzonderlijke gevallen kunnen wij een aanvraag doen bij de verzekering voor een vergoeding uit de basisverzekering. U komt alleen voor een dergelijke vergoeding in aanmerking als u binnen bepaalde criteria van de verzekeraar valt.

2

Verzamelen documentatie
Verzamelen documentatie

Het documenteren houdt in dat er tijdens een vervolgafspraak meerdere gegevens worden verzameld om een behandelplan te kunnen maken. Deze bestaan uit:

  • Twee röntgenfoto’s; een OPT (orthopantomogram, kaakoverzichtsfoto) en een RSP (röntgenschedelprofiel). Deze zijn nodig om onder andere de wortels van de tanden en kiezen en de kaakrelatie te beoordelen.
  • Een intra-orale scan; dit is in plaats van het afdrukken maken of ‘happen’ en is nodig om een digitaal gebitsmodel te kunnen maken.
  • Lichtfoto’s van het gezicht en van de tanden en kiezen.

3

Opstellen definitief behandelplan
Opstellen definitief behandelplan

Na documenteren zullen wij het definitieve behandelplan opstellen. Tijdens de eerste afspraak is er al een voorlopig plan met u besproken. Is hierin niks gewijzigd dan ontvangt u van ons een gespecificeerde kostenbegroting en een voorstel voor de afspraken om de beugel te plaatsen. Blijken er toch dingen die anders zijn dan in eerste instantie gedacht, dan zoeken we telefonisch contact met u of communiceren we dit tijdens één van de eerste afspraken.

4

Het plaatsen van de beugel
Het plaatsen van de beugel

Nadat het behandelplan uitgelegd is en akkoord is bevonden, wordt tijdens de volgende afspraak de beugel geplaatst. Dit kan een vaste of uitneembare beugel zijn. Het plaatsen van beugels is in principe altijd pijnloos. Na het plaatsen zal worden uitgelegd hoe met de beugel moet worden omgegaan en hoe deze het beste schoon gehouden kan worden.

5

Na de behandeling
Na de behandeling

Tanden blijven het hele leven bewegen. Het is gebruikelijk dat de voortanden naarmate je ouder wordt meer over elkaar heen gaan staan. Om er voor te zorgen dat, wanneer de beugel eruit is, de onder- en boventanden op dezelfde plek blijven staan worden er retentiespalken (draadjes) achter deze tanden gelijmd. Daarnaast worden er nachtbeugels in de onder- en bovenkaak geplaatst. We adviseren om de draadspalken het hele leven lang te laten zitten om het terugschuiven en -draaien van de tanden te voorkomen. We geven advies op maat tot wanneer de nachtbeugels gedragen moeten worden.